ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 11:00103102-1 CALCULUS II
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 235101-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 245103-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 335222-1 FOOD CHEMISTRY
 522386-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 529308-1 PROTECTION AND RELAY
 529308-2 PROTECTION AND RELAY
 617338-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 13:30711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
12:00 - 14:00114243-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527316-1 OPTICAL COMMUNICATIONS
 528306-1 POLYMERIC MATERIALS
 528313-1 POLYMERIC MATERIALS
 618425-1 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
 802101-1 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
15:00 - 17:00103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 104110-2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 114467-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 322316-1 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 585304-1 MECHANICAL VIBRATION
 วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 10:00712204-1 HEALTH ASSESSMENT
09:00 - 11:00102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357-1 SERVICE OPERATIONS
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 585205-1 ELECTRICAL ENGINEERING I
 617339-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
12:00 - 14:00104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
15:00 - 16:30214205-1 WEB TECHNOLOGY
15:00 - 17:00104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173-1 BIOLOGY II
 110101-1 ANATOMY
 114346-1 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 322211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 332211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 527204-2 SIGNALS AND SYSTEMS
 527245-1 SIGNALS AND SYSTEMS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 803202-1 HEALTH MANAGEMENT IN WORKPLACE
17:30 - 19:30108205-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 529290-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 11:00102344-1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 103105-1 CALCULUS III
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 114351-1 SPORTS INJURIES
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214244-1 DIGITAL ECONOMICS
 235251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 245104-1 BUSINESS STATISTICS
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529207-1 DIGITAL LOGIC
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 532207-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 538317-1 GEOPHYSICS
 539203-2 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 618308-1 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
12:00 - 14:00105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105102-1 PHYSICS II
 108101-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 214348-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 235381-1 INVESTMENT ANALYSIS
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 532325-1 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 712206-1 ADULT NURSING I
15:00 - 17:00214343-1 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 235206-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 522208-1 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 582351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
17:30 - 19:00108206-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 715210-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
17:30 - 19:30529316-1 METROLOGY
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 10:30322102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 332102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 713207-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
09:00 - 11:00109201-1 BIOCHEMISTRY
 111101-1 PHYSIOLOGY
 235271-1 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 322311-1 PLANT BREEDING
 525214-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 529204-1 ENGINEERING ELECTRONICS
 529293-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 532203-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 534202-1 STRUCTURAL GEOLOGY
 803101-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12:00 - 13:00102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
12:00 - 14:00202201-1 LIFE SKILLS
 235209-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 325224-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 335223-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 523352-1 COMPUTER AND COMMUNICATION
 529302-1 MICROCONTROLLERS
 534309-1 PRODUCTION OPERATIONS
15:00 - 16:00204340-1 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 214347-1 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
15:00 - 17:00108102-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 114352-1 MOTOR SKILL LEARNING
 235272-1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235333-1 EVENT MARKETING
 325221-1 FOOD AND NUTRITION
 335221-1 FOOD AND NUTRITION
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 617340-1 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
17:30 - 18:30202331-1 ASEAN STUDIES
17:30 - 19:30202331-1 ASEAN STUDIES
 วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 10:00111102-1 PHYSIOLOGY LABORATORY
09:00 - 11:00114244-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 204370-1 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 214324-1 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 527303-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 529301-2 CONTROL SYSTEMS
 582251-1 SURVEYING
12:00 - 14:00235401-1 INNOVATION MANAGEMENT
 530251-1 SURVEYING
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 533321-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
15:00 - 16:00104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
15:00 - 16:30617323-1 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
15:00 - 17:00114463-1 SPORTS PEDAGOGY
 214328-1 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 235252-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 532333-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 539304-1 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 539304-2 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 711203-1 FUNDAMENTAL OF NURSING
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.