ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
15/10/2563 17:13
คำถามแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่พึ่งทราบว่ามีงานวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตรสามมารถยกเลิกได้มั้ยครับ
คำตอบติดต่อฝ่ายข้อมูลบัณฑิตฯ โทร.044-223-028 นะคะ
วันที่ ศุกร์ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08:12 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
8/9/2563 00:25
คำถามหลังขึ้นสถานะอนุมัติสำเร็จการศึกษา กระผมอยากทราบว่าจะสามารถติดต่อขอรับเงินประกันทั่วไปได้อย่างไรและเมื่อไรครับ และในกรณีที่ได้กรอกเลขบัญชีไว้ในตอนที่แจ้งจบการศึกษา กระผมอยากทราบว่าเงินประกันทั่วไปจะโอนเข้าบัญชีเลยหรือเปล่าครับ
คำตอบลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ จันทร์ 14 กันยายน 2563 เวลา 08:41 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
00:25
คำถามหลังขึ้นสถานะอนุมัติสำเร็จการศึกษา กระผมอยากทราบว่าจะสามารถติดต่อขอรับเงินประกันทั่วไปได้อย่างไรและเมื่อไรครับ และในกรณีที่ได้กรอกเลขบัญชีไว้ในตอนที่แจ้งจบการศึกษา กระผมอยากทราบว่าเงินประกันทั่วไปจะโอนเข้าบัญชีเลยหรือเปล่าครับ
คำตอบหลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ จันทร์ 14 กันยายน 2563 เวลา 08:41 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
31/8/2563 18:47
คำถามขอสอบถามเรื่องการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา หลังขึ้นสถานะอนุมัติสำเร็จการศึกษาครับ ผมอยากทราบว่ากรณีที่รับเอกสารด้วยตัวเอง มีความจำเป็นต้องทำเรื่องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ก่อนหรือไม่ หรือว่าสามารถไปรับที่ศูนย์บริการได้เลยโดยไม่ต้องยื่นคำร้อง
คำตอบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
วันที่ พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 เวลา 09:08 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
18:47
คำถามขอสอบถามเรื่องการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา หลังขึ้นสถานะอนุมัติสำเร็จการศึกษาครับ ผมอยากทราบว่ากรณีที่รับเอกสารด้วยตัวเอง มีความจำเป็นต้องทำเรื่องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ก่อนหรือไม่ หรือว่าสามารถไปรับที่ศูนย์บริการได้เลยโดยไม่ต้องยื่นคำร้อง
คำตอบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
วันที่ พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 เวลา 09:07 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13:26
คำถามอยากสอบถามว่าถ้าเกิดเราจะถอนรายวิชา1 ที่เรียนมาได้สักพักแล้วยังไม่สอบกลางภาคเราสามารถถอนรายวิชานั้นออกแล้วลงใหม่เทอมถัดไปได้ไหมครับ
คำตอบนักศึกษาดำนินการได้ ถอนรายวิชา ( ติด W ) (ระดับป.ตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ถึง ก่อนหมดเขต 1 วัน) 5 ก.ย. 2563 8:30 น. 9 ต.ค. 2563 16:30 น. ภาคการศึกษาหน้าหากมีการเปิดรายวิชาสามารถลงได้ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 เวลา 09:06 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
30/8/2563 16:07
คำถามผมสถานะให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาเรียน ผมจะได้เงินประกันคืนหรือเปล่าครับ
คำตอบได้รับค่ะ หลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:03 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
29/8/2563 23:33
คำถามสอบถามหน่อยครับ ผมอยู่ปี2 ถ้าต้องการจะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ใครเซ็นอนุมัติบ้างครับ แล้วถ้าไม่มีผู้ปกครองเซ็นรับรองให้ จะเป็นอะไรไหมครับ
คำตอบนักศึกษา Download คำร้องที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 เป็นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (ท.96) และดำเนินการตามแบบฟอร์มนะคะ
วันที่ จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:03 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
18/8/2563 01:29
คำถามถ้าลาออกแล้วปีหน้ามาสมัครเรียนใหม่สามารถยื่นเทียบโอนเกรดที่เรียนมาแล้วได้ไหมคะ (ถ้าจะสมัครเรียนใหม่หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์แต่เรียนหลักสูตรภาคปกติมาค่ะ)
คำตอบเทียบโอนได้แต่ต้องภายใน 1สัปดาห์แรกของภาคที่เข้าศึกษา และเรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ตามข้อบังคับที่ 17.2 นักศึกษาศึกษารายละเอียดได้ทีเว็บ www.sut.ac.th/ces หรือติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร.044-223-017 นะคะ
วันที่ อังคาร 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08:47 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13/8/2563 01:06
คำถามพอดีต้องการลงทะเบียนเรียนล่าช้าครับผม เหลือตัวสุด เพราะเพิ่งผ่านวิกฤตทางด้านการเงินมา และตัดสินใจได้ว่าจะลงทะเบียนเรียนแทนการรักษาสถานะภาพไว้ก่อน สามารถลงทะเบียนหรือติดต่อได้ที่ไหนครับ
คำตอบติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 โทร.044-223-016-7 นะคะ
วันที่ จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:13 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
10/8/2563 01:25
คำถามขณะนี้อยู่ชั้นปี 4 เทอม 1 แต่ลงเรียนตามแผนในเทอมนี้ไป 8 หน่วย ซึ่งผลการเรียนไม่ได้มีปัญหาอะไร จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอเรียนต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนดไหมคะ
คำตอบติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08:29 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
7/8/2563 10:59
คำถามขออณุญาติสอบถามครับ วุฒิการศึกษาของคนที่แจ้งจบเทอม 3/2562 จะออกตอนไหนครับ และวันที่จบการศึกษาจะเป็นวันที่เท่าไรครับ เนื่องจากตอนนี้ผมได้จับทหารแล้วได้ใบแดงจึงอยากได้ใบวุฒิการศึกษาจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อใช้ในการลดสิทธิการเข้ารับราชการทหาร อบากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยจะออกให้ก่อนได้ไหมครับ
คำตอบประกาศประมาณวันที่ 30 ก.ย.2563 ติดตามประกาศได้ที่หน้าเว็บ www.reg.sut.ac.th นะคะ หรือติดต่อฝ่ายประมวลผลฯ โทร.044-223-028
วันที่ ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11:20 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
6/8/2563 21:06
คำถามลาออกเมื่อ 3/2562 ต้องการติดต่อรับเงินประกันทั่วไป ต้องติดต่อที่ไหนคะ ไม่สะดวกไปที่มหาลัยค่ะ email : khim_s@hotmail.co.th
คำตอบหลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11:17 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
10:31
คำถามสามารถทำเรื่องคำร้องลงทะเบียนเกินหน่วยกิตออนไลน์ได้ไหมคะ
คำตอบนักศึกษายื่นออนไลน์เลยนะคะ - เพิ่มรายวิชา (กลุ่มเต็ม ระดับป.ตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ถึง ก่อนหมดเขต 1 วัน) 3 ส.ค. 2563 8:30 น. 12 ส.ค. 2563 23:59 น.
วันที่ ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11:16 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
5/8/2563 22:19
คำถามหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพักสำนักงานท่านอยู่ที่ใหนครับ
คำตอบสำนักงานหอพัก 7-8 อยู่ติดหอ 7 ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09:34 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.