ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
9/4/2563 14:33
คำถามสวัสดีค่ะ ขอสอบถามค่ะ พอดีหนูทำเรื่องลาพักการศึกษาเทอม 3/2562 ไปแล้วค่ะ ต้องรออนุมัติประมาณกี่วันคะ ทำเรื่องไปตั้งแต่ 27 มีนา 63 ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
คำตอบติดต่อที่โทร. 044-223-016-7 นะคะ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
วันที่ จันทร์ 13 เมษายน 2563 เวลา 08:24 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
8/4/2563 18:59
คำถามในสถานการณ์COVID19 ไม่สามารถให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์ในใบย้ายสาขาได้ ต้องทำอย่างไรคะ
คำตอบขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา (ยื่นก่อนปิดภาค 30 วัน) (แนบคำร้องพร้อมTranscript) Download แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Upload ไฟล์ส่งเข้า E-mail : penjun@sut.ac.th
วันที่ พฤหัสบดี 9 เมษายน 2563 เวลา 08:18 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
24/3/2563 18:42
คำถามขออนุญาตสอบถามครับ คือผมกู้เงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. แล้วตอนนี้ผมค้างเงินยืมอยู่ แต่ผมไม่มีงานมีแนวทางไหนที่ผมสามารถพักชำระหนี้บ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
คำตอบติดต่องานทุนนักศึกษา โทร.044-223-014 นะคะ
วันที่ พุธ 1 เมษายน 2563 เวลา 10:07 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13:17
คำถามผมไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะเป็นอะไรไหมครับ พอดีมีปัญหาทางบ้านครับ
คำตอบขอรักษาสถานภาพ/ขอคืนสถานภาพ/ขอกลับเข้าศึกษาก่อนกำหนด (ป.ตรี) (ระบุปีภาคที่ต้องการลาพัก พร้อมเหตุผล) ยื่นคำร้องผ่าน google form https://forms.gle/T3TkfzxZaSYT5Ssi7
วันที่ พุธ 1 เมษายน 2563 เวลา 10:06 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
12:10
คำถามสวัสดีค่ะ อยากสอบถามเรื่องค่าธรรมเนียมในการลดรายวิชาว่าในเทมนี้ 3/62 จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการลดรายวิชา แต่ตรวจสอบในภาระค่าใช่จ่ายแล้วพบว่ายังมีค่าใช้จ่ายอยู่ ต้องทำยังไงบ้างคะ
คำตอบสอบถามที่ โทร. 044-223-094 นะคะ
วันที่ พุธ 1 เมษายน 2563 เวลา 10:05 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11:33
คำถามคืมผมไม่ได้ทุกทะเบียนในเทอมนี้จะเป็นไรไหมครับ.พอดีผมต้องการที่จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องติดต่อที่ไหนครับในสถานการรณ์แบบนี้ที่มหาลัยปิด
คำตอบDownload แบบฟอร์มที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Upload ไฟล์ส่งเข้า E-mail : paramapo@sut.ac.th
วันที่ พุธ 1 เมษายน 2563 เวลา 10:04 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
20/3/2563 14:05
คำถามผลการอนุมัติจบ หลากฐานแสดงการจบการศึกษา จะออกให้ตอนไหนหรอครับ พอดีต้องยื่นสมัครงานครับ
คำตอบประมาณต้นเดือน มิ.ย. 63 ค่ะ รายละเอียดสอบถามฝ่ายวัดผลฯ โทร. 044-223-028
วันที่ อังคาร 24 มีนาคม 2563 เวลา 10:04 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
16/3/2563 14:20
คำถามนักศึกษาที่ลงทะเบียนเกิน/ต่ำกว่าหน่วยกิต ต้องยื่นคำร้องขอไหมคะ ถ้ายื่นจะยื่นได้ที่ช่องทางไหนคะ
คำตอบลงผ่านระบบทะเบียนฯ ได้เลยนะคะ
วันที่ พุธ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14:09 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
15/3/2563 17:37
คำถามกรณีที่ติดM แล้วไม่ติดต่อแก้ไข แต่ลงทะเบียนเรียนใหม่ไปแล้ว ถ้าตัวเก่าเปลี่ยนเป็นF จะมีผลอะไรกับตัวใหม่รึป่าวครับ
คำตอบไม่มีค่ะ
วันที่ จันทร์ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09:31 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
14/3/2563 17:04
คำถามหากได้รับเกรดในระดับ I โดยมีการติดต่ออาจารย์ประจำรายวิชาแล้ว ถ้าแจ้งจบการศึกษา การติด I จะทำให้จบการศึกษาในเทอม 2/2562 ไหมคะ หรือจะต้องรักษาสภาพนักศึกษา
คำตอบถ้าเกรด I ยังไม่เรียบร้อยในภาค 2/2562 วันแก้เกรด I, M, X 16 มี.ค. 2563 8:30 น. 20 มี.ค. 2563 16:30 น. นักศึกษาต้องรักษาสภาพในภาค 3/2562 ค่ะ รายละเอียดติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร.044-223-016-7
วันที่ จันทร์ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10:29 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
12/3/2563 16:00
คำถามขอสอบถามครับ พอดีว่าเทอมนี้เหลือลงเรียนแค่3 หน่วยก็จะจบแล้วครับ ซึ่งลงหน่วยกิตน้อบกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดแบบนี้ต้องทำอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
คำตอบนักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษานะคะ โทร. 044-223-017
วันที่ ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09:54 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11/3/2563 01:19
คำถามผมได้แจ้งจบในเทอม 2/62 อัพโหลดภาพชุดครุยแล้ว และสถานะตรวจสอบจบขึ้น Pass ทุกกลุ่มวิชาแล้ว และตรงตรวจสอบการแจ้งจบ มีชื่อนศ แจ้งจบแล้ว ในเทอม 3 ผมต้องทำไรไหมครับ เช่นรักษาสภาพนักศึกษา หรือรอผลอนุมัติเลยครับ
คำตอบนักศึกษารออนุมัตินะคะ รักษาสภาพไม่ต้องค่ะ
วันที่ พุธ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10:02 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
5/3/2563 12:26
คำถามใช้เวลากี่วันถึงมอจะเปลี่ยนเกรดMเป็นเกรดอะครับ
คำตอบนักศึกษาติดต่อแก้เกรดกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ส่งเกรด ศูนย์บริการการศึกษาก็จะทำการบันทึกเกรดค่ะ
วันที่ ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09:18 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
3/3/2563 03:12
คำถามขอสอบถามครับ คือ ภาคการศึกษาที่ 2 ผมจบเทอมนี้และเทอมนี้ผมลงครบตามหลักสูตรหมดแล้วผ่านทุกวิชา เกรดผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผมได้ทำเรื่องขอแจ้งจบไปแล้วในภาคการศึกษาที่ 2 มีรายชื่อในระบบแล้ว เหลือรอ อนุมัติ ว่าจบ และก็ได้ทำการอัพโหลดรูปชุดครุยแล้วครับ แต่ผมลืมไม่ได้ทำการติดต่อดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ครับ ผมต้องทำอย่างไรครับ
คำตอบติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 เวลา 09:06 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
00:09
คำถามชื่อภาษาอังกฤษในทะเบียนประวัติผิดสามารถแก้ไขได้ยังไงคะ
คำตอบติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 เวลา 09:03 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.