21/8/2557 9:20:28
 
 
ข่าวประกาศ

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.ประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษา 1/2557
มหาวิทยาลัยได้เปิดระบบการประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษา 1/2557 นักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดวิธีการประเมิน)
ทั้งนี้รายชื่อนักศึกษาผู้ทำการประเมินการสอนจะถูกรักษาไว้โดยถือเป็น ความลับ ผู้สอนไม่สามารถทราบได้ หากพบปัญหาอุปสรรคในการกรอกข้อมูลกรุณาติดต่อ งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ โทร. 4659
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนอย่างครบถ้วน (ประเมินอาจารย์/ประเมินตนเอง/ประเมินสภาพแวดล้อม) จักมีสิทธิ์ในการเข้าชิงรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการประเมินการสอน โดยรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
http://reg.sut.ac.th , http://elearning.sut.ac.th และ http://fda.sut.ac.th ในภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 2.ตารางสอบซ้ำซ้อนกลางภาคการศึกษาที่ 1/2557
1.) ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศที่บอร์ดฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อนตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบได้ <<<ที่นี่>>>
3.) แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         **** บทลงโทษการทุจริตการสอบ(CLICK) สอบนอกตารางโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2557
 3.เปลี่ยนชื่อห้อง cadcam 1-3 ที่อาคารเครื่องมือ 5 และอาคารเครื่องมือ 6
ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมื่อ 5 และเครื่องมือ 6 ได้เปลี่ยนชื่อจาก cadcam I ที่ F5 เป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (Lab com 9) และห้อง cadcam II ที่ F6 เป็นชื่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 (Lab com 10) ห้อง cadcam III ที่ F6 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 (Lab com 11)
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2557
 4.ประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค
ด้วยในวันอังคารที่ 26 สิงหาคมถึงวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นสัปดาห์สอบกลางภาค ภาค 1/2557 จึงประกาศงดการเรียนการสอนรายละเอียดตามประกาศดังนี้<<<ประกาศงดการเรียนการสอน>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนฯ   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
 5.ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2557
- แบบสอบถามสำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 1
- แบบสอบถามสำหรับ นศ. พี่เลี้ยงทางวิชาการ
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2557
 6.ด่วนที่สุด! ให้นักศึกษาติดต่อรับเงินคืน
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเงินคืนที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. …ตรวจสอบรายชื่อ… ที่นี่
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2557
 7.ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เงินในบัญชีไม่ถูกตัด ภาคเรียนที่ 1/2557
เนื่องจากเงินในบัญชีเงินฝากของนักศึกษามีไม่เพียงพอกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทำให้เงินในบัญชีจึงไม่ถูกตัดเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ดังนั้น ให้นักศึกษานำเงินสดมาชำระที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร พร้อมเขียนคำร้องขอชำระเงิน และเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้า …ตรวจสอบรายชื่อ(ธ.ไทยพาณิชย์)… …ตรวจสอบรายชื่อ(ธ.กรุงไทย)… ที่นี่
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2557
 8.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 1/2557
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2557
 9.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 3/2556 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 1/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินทึ่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2557
 10.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใดที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 11.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 1/2557
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 57 ถึง วันที่ 25 ก.ค. 57 [พร้อมนักศึกษาปกติ] และ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 57 ถึง วันที่ 10 ก.ย. 57
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. 57 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ก.ย. 57
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 57
01 : ปฏิทินสำหรับนักศึกษาทุน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 12.นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" 1/2557
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 หนี้ในระบบจะถูกตัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป (ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 13.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1/2557
นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2557 ซึ่งวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
01 : ปฏิทินการชำระเงิน (1) / 02 : ปฏิทินการชำระเงิน (2)
01 : ปฏิทินการชำระเงิน (ฉบับที่ 2)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 14.นักศึกษาใหม่รับสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
นักศึกษาใหม่รุ่นปี 2557 ที่เปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์สามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2557
 15.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2556
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2556 =ดังรายชื่อต่อไปนี้= ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2557
 16.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 17.รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษา 3/2556
สถานพัฒนาคณาจารย์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 โดยมีรายชื่อดังนี้ <<คลิ้กตรวจสอบรายชื่อ>> นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 1 ตุลาคม 2557 (พร้อมหลักฐานบัตรนักศึกษา และแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ)
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2557
 18.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
 19.บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ปกครองจะได้รับ ได้แก่ ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ,กำหนดการลงทะเบียน, วันเปิดภาคการศึกษา, ช่วงเวลาเพิ่มรายวิชา, ช่วงเวลาลดรายวิชา, วันสอบกลางภาค, วันสอบปลายภาค, ผลการเรียนนักศึกษา, วันปิดภาคการศึกษา, กิจกรรมหรืองานที่น่าสนใจ ฯลฯ <<ใบสมัครรับบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา